Riadenie vzťahu zo zákazníkmi (Customer Relationship Management)


CRM je súbor nástrojov podporujúcich marketing, predaj a zákaznícky servis. Predpokladom správneho fungovania týchto funkcií je presná znalosť zákazníka. To firme umožňuje udržať si stávajúcich zákazníkov a zároveň správnymi marketingovými metódami získavať nových. V trhovej ekonomike platí, že prežijú len tie spoločnosti, ktoré sa dokážu správne prispôsobiť meniacim sa požiadavkám trhu, a práve systém CRM umožňuje firmám vytvárať a vlastniť presnú mapu potrieb zákazníkov. Preto sa systémy CRM začínajú čoraz viac uplatňovať vo veľmi širokom spektre spoločností. 

CRM sa vyvíja spolu s vývojom marketingu. Tak, ako sa marketing postupne mení od širokého oslovovania más na čoraz presnejšie oslovovanie určitých skupín ľudí, kde je najvyššia pravdepodobnosť získania nového zákazníka, a čoraz viac kladie dôraz na čo najosobnejšiu komunikáciu s každým zákazníkom, tak aj systém CRM Vám umožní presne od sledovať zvyklosti a správanie sa jednotlivých zákazníkov, čo Vám dáva príležitosť na správne ponuky v správnom čase. Vďaka komplexnému pohľadu na zákazníka navyše získavate možnosť rozdeliť si zákazníkov do kategórií (napr. potencionálny, nový zákazník, stály zákazník, zákazník s potenciálom rastu, ...) a dokážete odhaliť zákazníkov, ktorí Vás v konečnom dôsledku stoja viac, ako Vám prinášajú.


Kľúčovým prínosom systémov CRM je:
• zvýšenie úspešnosti v obchodných príležitostiach

• získanie nových zákazníkov prostredníctvom riadených marketingových kampaní
• zvýšenie spokojnosti zákazníkov a ich udržanie
• zefektívnenie obchodných procesov a zníženie nákladov
• využitie a koncentrácia informácií z ostatných systémov (dátového skladu, fakturačného systému, apod.)
• distribúcia jednotných informácií medzi pracovníkmi spoločnosti
• reporting a vyhodnotenie efektivity obchodných príležitostí a ďalších ukazovateľov
• a v neposlednom rade aj zvýšenie zisku 


Pre tento účel Vám ponúkame realizáciu, návrh a správu CRM systému podľa Vašej predstavy a potreby, ktorý si spravujete prostredníctvom internetového prehliadača, na báze operačného systému Linux, alebo Windows.

SQL je počítačový jazyk na manipuláciu (DML) (výber, vkladanie, úpravu a mazanie) a definíciu dát (DDL). V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát

random24.jpg

Služby

Siete Server Web

"Je v zásade jedno, pre aký užívateľský program sa rozhodneš: ak nechceš používať Windows, bude použiteľný iba vo Windows."