Kamerový server ( návrh - realizácia - správa ).

Kamerové systémy sú v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou vybavenia priestoru, kde je potrebné zabezpečiť efektívne stráženie, monitorovanie a následné vyhodnocovanie udalostí.  Nenechávajte bezpečnosť na náhodu, ale zabezpečte seba, svojich blízkych a váš majetok, či už súkromný alebo firemný tak, aby ste sa mohli cítiť komfortne a bez obáv. Kamerové systémy rozdeľujeme na základné druhy a to:

Analógové
, predstavujú kamerový systém staršieho typu, ktorý je založený na uzavretom televíznom okruhu. Analógový kamerový systém využíva špeciálne koaxiálne káble pre prenos analógového signálu. Kvôli analógovému prenosu v norme PAL má obraz obmedzené rozlíšenie, čo v praxi znamená rozmazané, veľakrát i čiernobiele zábery.

Digitálne, sú budúcnosťou kamerových záznamov obrazu a zvuku. Digitálny kamerový systém funguje na báze digitálneho prenosu obrazu po kábly, alebo bezdrôtovou technológiou. Digitálne kamery umožňujú funkcie, ktoré v analógových kamerách nemožno zrealizovať ako digitalizácia, kompresia obrazu, detekcia a inteligencia ovládania.

Kamerovy server Kamerové systémy a oblasti ich využitia:

 • Supermarkety, obchodné domy
 • Hotely, reštaurácie
 • Mestské centrá
 • Verejné inštitúcie, úrady
 • Letiská
 • Priemyselné podniky
 • Zábavné centrá
 • Športové zariadenia
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Rodinné domy a byty
 • Iné


Pre tento účel Vám ponúkame návrh, realizáciu a správu kamerového servera na báze operačného systému Linux, alebo Windows.

DNS (Domain Name System) je systém, ktorý ukladá prístup k informácii o názve stroja (hostname) a názve domény v istej distribuovanej databáze v počítačových sieťach ako internet. Najdôležitejšie je, že poskytuje mechanizmus získania IP adresy pre každé meno stroja (lookup) a naopak (reverse), a uvádza poštové servery (MX záznam) akceptujúce poštu pre danú doménu.

random10.jpg

"Slovo WINDOWS charakterizuje vlastnosť systému ničiť počítačové dáta. Vychádza zo slangového výrazu pre stratu pamäti - mat okno."