NAS server ( návrh - realizácia - správa ).

NAS server ( Network Attached Storage ) je označenie pre dátové úložisko pripojené k miestnej sieti LAN. Dáta daného úložiska môžu byť poskytované rôznym užívateľom. NAS nemusí mať len funkciu súborového servera, ale môže mať aj iné špecializované funkcie ako napríklad klient siete P2P, webový server, FTP server, databázový server, streamovací server, webová galérie, či dokocna cloud server. NAS sa pozostáva z vstavaného počítača vrátane pamäťe a diskov, ktorý má za úlohu poskytovať zdieľanie dát a podporu rôznych protokolov a systémov. Tieto zariadenia si získala popularitu od roku 2010, keď začali byť používané na zdieľanie dát medzi niekoľkými počítačmi. V porovnaní medzi inými sieťovými úložiskami sú NAS rýchlejšie, majú mnohokrát jednoduchšiu administráciu a efektívnejšie využitie.

NAS server
NAS obsahuje jeden a viac pevných diskov, ktoré sa môžu zlučovať do väčších dátových štruktúr, alebo môžu vytvoriť pole RAID. Lacnejšie zariadenia podporujú hlavne RAID 0 a 1. Prístup k dátam je väčšinou pomocou protokolov NFS, SMB/CIFS, alebo AFP. Využitie nachádzajú aj tam kde užívateľ potrebuje uložiť veľké množstvo multimediálnych dát. V dnešnej dobe je NAS lacnejší, tichší a uspornejší ako rackový server, takže sa menším firmám a domácim používateľom oplatí hlavne kvôli cene, veľkosti a širokospektrálneho využitia.


Pre tento účel Vám ponúkame návrh, realizáciu a správu NAS servera, postaveného na báze operačného systému Linux.

SQL je počítačový jazyk na manipuláciu (DML) (výber, vkladanie, úpravu a mazanie) a definíciu dát (DDL). V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát

random17.jpg

"Keby stavbári stavali tak, ako programátori robia programy, prvý odkundes by mohol zbúrať celu ľudskú civilizáciu."