Príkazový riadok

4 listings in total
Linux príkazy Linux príkazy
pdf
Verified
Základné príkazy používane v operačných systémoch linux
Pavol Macko | Downloads: 814 | Hity: 3153 |
FTP príkazy FTP príkazy
pdf
Verified
Základné používané príkazy protokolu TCP/21 FTP
Pavol Macko | Downloads: 607 | Hity: 3250 |
Telnet príkazy Telnet príkazy
pdf
Verified
Základné používané príkazy protokolu TCP/23 TELNET
Pavol Macko | Downloads: 1061 | Hity: 6050 |
DOS príkazy DOS príkazy
pdf
Verified
Základné príkazy používane v operačnom systéme MS-DOS
Pavol Macko | Downloads: 719 | Hity: 4380 |

Spam je nevyžiadaná a hromadné rozosielaná správa prakticky rovnakého obsahu. Ide o zneužívanie elektronickej komunikácie, najmä e-mailu. Zväčša je používaný ako reklama, hoci už aj za krátku históriu elektronickej komunikácie bol spam použitý aj z iných dôvodov.

random13.jpg