Príkazový riadok

4 listings in total
Linux príkazy Linux príkazy
pdf
Verified
Základné príkazy používane v operačných systémoch linux
Pavol Macko | Downloads: 770 | Hity: 2797 |
FTP príkazy FTP príkazy
pdf
Verified
Základné používané príkazy protokolu TCP/21 FTP
Pavol Macko | Downloads: 570 | Hity: 2906 |
Telnet príkazy Telnet príkazy
pdf
Verified
Základné používané príkazy protokolu TCP/23 TELNET
Pavol Macko | Downloads: 895 | Hity: 5284 |
DOS príkazy DOS príkazy
pdf
Verified
Základné príkazy používane v operačnom systéme MS-DOS
Pavol Macko | Downloads: 664 | Hity: 3990 |

Weblog (stiahnutím anglického web log – zhruba: webový denník) alebo skrátene a neformálnejšie blog je webová aplikácia obsahujúca chronologicky zoradené príspevky.

random13.jpg