Príkazový riadok

4 listings in total
Linux príkazy Linux príkazy
pdf
Verified
Základné príkazy používane v operačných systémoch linux
Pavol Macko | Downloads: 775 | Hity: 2853 |
FTP príkazy FTP príkazy
pdf
Verified
Základné používané príkazy protokolu TCP/21 FTP
Pavol Macko | Downloads: 574 | Hity: 2973 |
Telnet príkazy Telnet príkazy
pdf
Verified
Základné používané príkazy protokolu TCP/23 TELNET
Pavol Macko | Downloads: 926 | Hity: 5412 |
DOS príkazy DOS príkazy
pdf
Verified
Základné príkazy používane v operačnom systéme MS-DOS
Pavol Macko | Downloads: 671 | Hity: 4060 |

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je súbor zásad používaných komunikačnými zariadeniami (počítač, router alebo sieťový adaptér), ktoré umožňujú zariadeniu vyžiadať si a získať IP adresu od servra, ktorý má zoznam adries voľných pre použitie.

random22.jpg