Príkazový riadok

4 listings in total
Linux príkazy Linux príkazy
pdf
Verified
Základné príkazy používane v operačných systémoch linux
Pavol Macko | Downloads: 866 | Hity: 3415 |
FTP príkazy FTP príkazy
pdf
Verified
Základné používané príkazy protokolu TCP/21 FTP
Pavol Macko | Downloads: 620 | Hity: 3502 |
Telnet príkazy Telnet príkazy
pdf
Verified
Základné používané príkazy protokolu TCP/23 TELNET
Pavol Macko | Downloads: 1173 | Hity: 6771 |
DOS príkazy DOS príkazy
pdf
Verified
Základné príkazy používane v operačnom systéme MS-DOS
Pavol Macko | Downloads: 752 | Hity: 4636 |

Wi-Fi ( Wireless Fidelity ). Je to sada štandardov pre bezdrôtové lokálne siete LAN (WLAN) v súčasnosti založených na špecifikácii IEEE 802.11.

random05.jpg