Paywell

Stránka 9 z 15 - 59 listings in total
FDV 2017/08 FDV 2017/08
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1838 |
FDV 2017/07 FDV 2017/07
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1918 |
FDV 2017/06 FDV 2017/06
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1770 |
FDV 2017/05 FDV 2017/05
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1915 |

NAT (Network Address Translation) mechanizmus prekladania jednej IP adresy na druhú, používa sa najmä pri prístupe z počítačov s privátnou IP adresou na internet.

random21.jpg