Paywell

Stránka 9 z 14 - 53 listings in total
FDV 2017/02 FDV 2017/02
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1673 |
FDV 2017/01 FDV 2017/01
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1545 |
FDV 2016/12 FDV 2016/12
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1785 |
FDV 2016/11 FDV 2016/11
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1620 |

DDNS, alebo dynamické DNS je služba umožnujúca pristupovať na počítač užívateľa cez doménové meno aj v prípade, že má dynamickú IP adresu (napríklad pri DSL pripojení).

random29.jpg