Pioneer

Stránka 6 z 33 - 132 listings in total
FDV 2018/09 FDV 2018/09
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1423 |
FDV 2018/08 FDV 2018/08
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1419 |
FDV 2018/07 FDV 2018/07
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1447 |
FDV 2018/06 FDV 2018/06
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1386 |

Microsoft Windows je názov pre sériu niekoľkých rodín operačných systémov od spoločnosti Microsoft. Microsoft prvýkrát uviedol pod názvom Windows operačné prostredie v novembri 1985 ako nadstavbu pre operačný systém MS-DOS v snahe odpovedať na narastajúcu popularitu grafických používateľských rozhraní.

random22.jpg