Pioneer

Stránka 6 z 32 - 125 listings in total
FDV 2018/02 FDV 2018/02
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1091 |
FDV 2018/01 FDV 2018/01
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1187 |
FDV 2017/12 FDV 2017/12
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1180 |
FDV 2017/11 FDV 2017/11
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1177 |

SQL je počítačový jazyk na manipuláciu (DML) (výber, vkladanie, úpravu a mazanie) a definíciu dát (DDL). V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát

random23.jpg