Linky

Modem je zariadenie na prevod analógového singnálu na digitálny a naopak. Názov vznikol spojením dvoch slov: modulátor a demodulátor.

random01.jpg

Služby

Siete Server Web

"Počítačový program robí len to, čo mu poviete, nikdy však nerobí to, čo by ste chceli aby robil."