Linky

Prepínač je aktívny prvok počítačovej siete, ktorý spája jej jednotlivé časti. Prepínače sú v porovnaní s rozbočovačom inteligentnejšie, podľa MAC adresy dokážu rozpoznať, kam má byť paket doručený a tak dáta nepreposiela na všetky porty súčasne.

random25.jpg

"V množine ľubovoľných dát, ktoré sa zdajú bezchybne a nepodliehajú kontrole, sa nájdu chybne údaje."