Linky

Full DupleX je prenos dát oboma smermi. Používa dva alebo viac kanálov, môže prebiehať v rovnakom okamihu oboma smermi. Na duplexné prenosy môžeme pozerať ako na dva simplexné prenosy.

random03.jpg

"Ak sa ti už raz niečo pokazilo, všetky pokusy na opravu, to ešte viac pokazia."