Linky

Modem je zariadenie na prevod analógového singnálu na digitálny a naopak. Názov vznikol spojením dvoch slov: modulátor a demodulátor.

random28.jpg

Služby

Siete Server Web

"Pri počítačoch sa nedá na nič spoľahnúť. Ani na to, že sa nedá na nič spoľahnúť."