Linky

SQL je počítačový jazyk na manipuláciu (DML) (výber, vkladanie, úpravu a mazanie) a definíciu dát (DDL). V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát

random19.jpg

"Ak musia vypadnúť poistky, bude to vo chvíli, keď defragmentujes pevný disk."