Linky

Simplexný prenos umožnuje iba jednosmerný prenos dát medzi vysielačom a prijímačom. Príkladom simplexného prenosu je televízne vysielanie. Informácie môžu byt vysielané len z televíznej stanice k televíznym prijímačom.

random15.jpg

"Zložitosť programu stúpa dovtedy, kým neprekročí schopnosti programátora, ktorý ho musí ďalej rozvíjať."