Linky

SQL je počítačový jazyk na manipuláciu (DML) (výber, vkladanie, úpravu a mazanie) a definíciu dát (DDL). V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát

random12.jpg

"Ak bude evolúcia počítačových vírusov pokračovať doterajším tempom, budú sa čoskoro síriť aj šróbovákom."