Linky

ISDN (Integrated Services Digital Network) prekladané ako Digitálna sieť integrovaných služieb, je vo svojom princípe verejná digitálna telekomunikačná služba, primárne navrhnutá pre komfortnú telefóniu s pridanou možnosťou dátových prenosov.

random19.jpg

"Počítačový program robí len to, čo mu poviete, nikdy však nerobí to, čo by ste chceli aby robil."