Linky

Half Duplex je (poloduplexný) prenos, ktorý dovoľuje výmenu informácií v oboch smeroch, avšak v každom časovom momente iba jedným smerom. Komunikujúce zariadenia sa spravidla musia vedieť dohodnúť, ktoré z nich bude vysielať a ktoré bude prijímať dáta.

random22.jpg

"Chybovať je ľudské, ale robiť skutočné hanebne chyby, to už vyžaduje počítač."