Linky

Modem je zariadenie na prevod analógového singnálu na digitálny a naopak. Názov vznikol spojením dvoch slov: modulátor a demodulátor.

random13.jpg

"Ak chceš niekomu ukázať, že stroj nepracuje, bude pracovať. "

Služby

Siete Server Web

Prihlásenie