Siete

IoT riešenia

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je súbor zásad používaných komunikačnými zariadeniami (počítač, router alebo sieťový adaptér), ktoré umožňujú zariadeniu vyžiadať si a získať IP adresu od servra, ktorý má zoznam adries voľných pre použitie.

random16.jpg

"Detektor chyb Windows nikdy nenájde tu chybu, o ktorú sa jedna. Namiesto nej nahlási desať iných."