Siete

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je súbor zásad používaných komunikačnými zariadeniami (počítač, router alebo sieťový adaptér), ktoré umožňujú zariadeniu vyžiadať si a získať IP adresu od servra, ktorý má zoznam adries voľných pre použitie.

random02.jpg

"Na poškodených disketách je zlý sektor vždy na mieste, kde sa nachádza najdôležitejší program."