Siete

DNS (Domain Name System) je systém, ktorý ukladá prístup k informácii o názve stroja (hostname) a názve domény v istej distribuovanej databáze v počítačových sieťach ako internet. Najdôležitejšie je, že poskytuje mechanizmus získania IP adresy pre každé meno stroja (lookup) a naopak (reverse), a uvádza poštové servery (MX záznam) akceptujúce poštu pre danú doménu.

random22.jpg

Služby

Siete Server Web

"Mýliť sa je ľudské, ale pokaziť niečo tak, aby to už nešlo napraviť, to dôkaze iba počítač."