Siete

Weblog (stiahnutím anglického web log – zhruba: webový denník) alebo skrátene a neformálnejšie blog je webová aplikácia obsahujúca chronologicky zoradené príspevky.

random18.jpg

"Ak musia vypadnúť poistky, bude to vo chvíli, keď defragmentujes pevný disk."