Siete

Nagios je program pre monitorovanie počítačov a služieb, navrhnutý tak, aby informoval o prípadných výpadkoch skôr ako to urobia zákazníci, užívatelia, alebo Vaši nadriadení. Nagios je populárny open source systém pre monitorovanie sieťového prostredia.

random23.jpg

"Pri počítačoch sa nedá na nič spoľahnúť. Ani na to, že sa nedá na nič spoľahnúť."