Siete

Wi-Fi ( Wireless Fidelity ). Je to sada štandardov pre bezdrôtové lokálne siete LAN (WLAN) v súčasnosti založených na špecifikácii IEEE 802.11.

random22.jpg

"Ak chceš niekomu ukázať, že stroj nepracuje, bude pracovať. "