Operačné systémy

Weblog (stiahnutím anglického web log – zhruba: webový denník) alebo skrátene a neformálnejšie blog je webová aplikácia obsahujúca chronologicky zoradené príspevky.

random07.jpg

"Ľudia prosím Vás, vráťte sa na stromy! Vás PC"