Operačné systémy

Spam je nevyžiadaná a hromadné rozosielaná správa prakticky rovnakého obsahu. Ide o zneužívanie elektronickej komunikácie, najmä e-mailu. Zväčša je používaný ako reklama, hoci už aj za krátku históriu elektronickej komunikácie bol spam použitý aj z iných dôvodov.

random08.jpg

"Zložitosť programu stúpa dovtedy, kým neprekročí schopnosti programátora, ktorý ho musí ďalej rozvíjať."