Operačné systémy

IoT riešenia

Modem je zariadenie na prevod analógového singnálu na digitálny a naopak. Názov vznikol spojením dvoch slov: modulátor a demodulátor.

random04.jpg

"Najväčšiu zábavu poskytujú tie počítačové úlohy, ktoré sú v praxi úplne nanič."