Operačné systémy

Smerovač (anglicky router) je sieťové zariadenie, ktoré sprostredkováva prenos dát medzi dvomi, alebo viacerými počítačovými sieťami v procese nazvanom smerovanie (anglicky routing). Smerovač prepája počítačové siete na úrovni vrstvy 3 modelu OSI.

random16.jpg

"Rýchlosť načítania webovej stránky tvojim počítačom je nepriamo úmerná tomu, aký záujem o ňu máš."