Testy

HUB je rozbočovač, ktorý kopíruje prijaté dáta z jedného rozhrania na všetky ostatné rozhrania, ku ktorým sú pripojené iné zariadenia. Nepracuje s adresami a neobsahuje pokročilejšiu inteligenciu ako tomu je v prípade prepínača (switch).

random15.jpg

Služby

Siete Server Web

"Ak musia vypadnúť poistky, bude to vo chvíli, keď defragmentujes pevný disk."