Testy

APIPA je schopnosť systému Windows nastaviť IP adresu pre sieťové rozhranie v prípade, keď sa mu nepodarí kontaktovať DHCP server. Adresa je z rozsahu 169.254.0.1 - 169.254.255.254 .

random29.jpg

"Keby stavbári stavali tak, ako programátori robia programy, prvý odkundes by mohol zbúrať celu ľudskú civilizáciu."