Kancelárske balíky

Wi-Fi ( Wireless Fidelity ). Je to sada štandardov pre bezdrôtové lokálne siete LAN (WLAN) v súčasnosti založených na špecifikácii IEEE 802.11.

random16.jpg

"Ak sa program neosvedčí, treba z neho spraviť dokumentáciu. "