Kancelárske balíky

IoT riešenia

HUB je rozbočovač, ktorý kopíruje prijaté dáta z jedného rozhrania na všetky ostatné rozhrania, ku ktorým sú pripojené iné zariadenia. Nepracuje s adresami a neobsahuje pokročilejšiu inteligenciu ako tomu je v prípade prepínača (switch).

random21.jpg

"Keby stavbári stavali tak, ako programátori robia programy, prvý odkundes by mohol zbúrať celu ľudskú civilizáciu."