Kancelárske balíky

Simplexný prenos umožnuje iba jednosmerný prenos dát medzi vysielačom a prijímačom. Príkladom simplexného prenosu je televízne vysielanie. Informácie môžu byt vysielané len z televíznej stanice k televíznym prijímačom.

random13.jpg

"Ak chceš niekomu ukázať, že stroj nepracuje, bude pracovať. "