Chyba
Požadovaná stránka nebola nájdená alebo nemáte oprávnenie k prístupu.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) (doslova „asymetrické digitálne účastnícke vedenie/linka/prípojka“), je forma DSL (digitálneho účastníckeho vedenia). Vyznačuje sa tým, že je „asymetrická“, teda pri prenose dát sa využíva vyššia prenosová rýchlosť smerom k užívateľov (pri zavádzaní dát, tzv. „sťahovaní“, po angl. download) a nižšia od užívateľa (pri odsúvaní dát, po angl. upload).

random21.jpg

"Ak niečo ukladáte do pamäte, pamätajte si kam!"

Služby

Siete Server Web

Prihlásenie