Riadenie vzťahu zo zákazníkmi (Customer Relationship Management)


CRM je súbor nástrojov podporujúcich marketing, predaj a zákaznícky servis. Predpokladom správneho fungovania týchto funkcií je presná znalosť zákazníka. To firme umožňuje udržať si stávajúcich zákazníkov a zároveň správnymi marketingovými metódami získavať nových. V trhovej ekonomike platí, že prežijú len tie spoločnosti, ktoré sa dokážu správne prispôsobiť meniacim sa požiadavkám trhu, a práve systém CRM umožňuje firmám vytvárať a vlastniť presnú mapu potrieb zákazníkov. Preto sa systémy CRM začínajú čoraz viac uplatňovať vo veľmi širokom spektre spoločností. 

CRM sa vyvíja spolu s vývojom marketingu. Tak, ako sa marketing postupne mení od širokého oslovovania más na čoraz presnejšie oslovovanie určitých skupín ľudí, kde je najvyššia pravdepodobnosť získania nového zákazníka, a čoraz viac kladie dôraz na čo najosobnejšiu komunikáciu s každým zákazníkom, tak aj systém CRM Vám umožní presne od sledovať zvyklosti a správanie sa jednotlivých zákazníkov, čo Vám dáva príležitosť na správne ponuky v správnom čase. Vďaka komplexnému pohľadu na zákazníka navyše získavate možnosť rozdeliť si zákazníkov do kategórií (napr. potencionálny, nový zákazník, stály zákazník, zákazník s potenciálom rastu, ...) a dokážete odhaliť zákazníkov, ktorí Vás v konečnom dôsledku stoja viac, ako Vám prinášajú.


Kľúčovým prínosom systémov CRM je:
• zvýšenie úspešnosti v obchodných príležitostiach

• získanie nových zákazníkov prostredníctvom riadených marketingových kampaní
• zvýšenie spokojnosti zákazníkov a ich udržanie
• zefektívnenie obchodných procesov a zníženie nákladov
• využitie a koncentrácia informácií z ostatných systémov (dátového skladu, fakturačného systému, apod.)
• distribúcia jednotných informácií medzi pracovníkmi spoločnosti
• reporting a vyhodnotenie efektivity obchodných príležitostí a ďalších ukazovateľov
• a v neposlednom rade aj zvýšenie zisku 


Pre tento účel Vám ponúkame realizáciu, návrh a správu CRM systému podľa Vašej predstavy a potreby, ktorý si spravujete prostredníctvom internetového prehliadača, na báze operačného systému Linux, alebo Windows.

Microsoft Windows je názov pre sériu niekoľkých rodín operačných systémov od spoločnosti Microsoft. Microsoft prvýkrát uviedol pod názvom Windows operačné prostredie v novembri 1985 ako nadstavbu pre operačný systém MS-DOS v snahe odpovedať na narastajúcu popularitu grafických používateľských rozhraní.

random26.jpg

Služby

Siete Server Web

"Rýchlosť načítania webovej stránky tvojim počítačom je nepriamo úmerná tomu, aký záujem o ňu máš."