Príkazový riadok

4 listings in total
Linux príkazy Linux príkazy
pdf
Verified
Základné príkazy používane v operačných systémoch linux
Pavol Macko | Downloads: 1385 | Hity: 5656 |
FTP príkazy FTP príkazy
pdf
Verified
Základné používané príkazy protokolu TCP/21 FTP
Pavol Macko | Downloads: 1036 | Hity: 5565 |
Telnet príkazy Telnet príkazy
pdf
Verified
Základné používané príkazy protokolu TCP/23 TELNET
Pavol Macko | Downloads: 1903 | Hity: 10359 |
DOS príkazy DOS príkazy
pdf
Verified
Základné príkazy používane v operačnom systéme MS-DOS
Pavol Macko | Downloads: 1228 | Hity: 6713 |

HUB je rozbočovač, ktorý kopíruje prijaté dáta z jedného rozhrania na všetky ostatné rozhrania, ku ktorým sú pripojené iné zariadenia. Nepracuje s adresami a neobsahuje pokročilejšiu inteligenciu ako tomu je v prípade prepínača (switch).

random28.jpg