Pioneer

Stránka 7 z 36 - 144 listings in total
FDV 2019/04 FDV 2019/04
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1607 |
FDV 2019/04 FDV 2019/04
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1658 |
FDV 2019/03 FDV 2019/03
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1524 |
FDV 2019/02 FDV 2019/02
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 1703 |

SQL je počítačový jazyk na manipuláciu (DML) (výber, vkladanie, úpravu a mazanie) a definíciu dát (DDL). V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát

random22.jpg