Assot

Stránka 3 z 10 - 40 listings in total
FDV 2015/10 FDV 2015/10
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 3473 |
FDV 2015/09 FDV 2015/09
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 3297 |
FDV 2015/08 FDV 2015/08
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 3280 |
FDV 2015/07 FDV 2015/07
Faktúry, dodacie listy, výkazy za poskytované služby či tovar.
Pavol Macko | Downloads: 0 | Hity: 3241 |

Firewall je sieťové zariadenie a/alebo softvér, ktorého úlohou je oddeliť siete s rôznymi prístupovými právami (typicky napr. Internet a Intranet) a kontrolovať tok dát medzi týmito sieťami.

random12.jpg