Linky

Weblog (stiahnutím anglického web log – zhruba: webový denník) alebo skrátene a neformálnejšie blog je webová aplikácia obsahujúca chronologicky zoradené príspevky.

random15.jpg

Služby

Siete Server Web

"V množine ľubovoľných dát, ktoré sa zdajú bezchybne a nepodliehajú kontrole, sa nájdu chybne údaje."