Linky

Full DupleX je prenos dát oboma smermi. Používa dva alebo viac kanálov, môže prebiehať v rovnakom okamihu oboma smermi. Na duplexné prenosy môžeme pozerať ako na dva simplexné prenosy.

random15.jpg

Služby

Siete Server Web

"Ak niečo ukladáte do pamäte, pamätajte si kam!"