Linky

Modem je zariadenie na prevod analógového singnálu na digitálny a naopak. Názov vznikol spojením dvoch slov: modulátor a demodulátor.

random07.jpg

Služby

Siete Server Web

"Ak chceš niekomu ukázať, že stroj nepracuje, bude pracovať. "